Proizvodnja i prodaja nove "Eko Voja" i "Rodna Voja" košnica JEDINSTVENO - samo kod nas u SRBIJI

Potpuno prirodni način da uvećate od 20% do 70% proizvodnju meda, kao i da zaštitite vaše pčele!

Prednosti

- Lak i jednostavan rad - manipulacije većinom sa nastavcima, manje sa ramovima.
- Brzi prolećni razvoj, bolje održavanje temperature, površina iznad ramova 14dm²
- Idealno formiranje novih društava ( u jednom nastavku do 16.000 pčela.)
- Sa istim radom održava se 100% više zajednica - izuzetna produktivnost u radu.
- Svi ramovi su isti ( 20 u ukrštenom plodištu i 20 u ukrštenom medištu.)
- Idealna ventilacija sa ukrštenim ramovima kroz celu košnicu, sa 2 leta ( prvo na žičanoj podnjači, a drugo na uramljenoj matičnoj rešetci između dva para nastavaka.)
- Najmanja mogućnost rojidbenog nagona - odgovarajuća starosna srtuktura pčela ( stabilna količina legala, više generacija dugovečnih pčela.)
sve zbog većeg broja manjih ramova.
- Kao i mnogo više drugih prednosti!!!

Pročitajte više o ...

NOVO!


Naš Foto Galerija je otvoreno

Link: Gallerija