Proizvodi

Košnice proizvodimo od isušenog drveta čamovine, smreke i lipe. Obrađujemo sa profesionalnim mašinama i alatima. Spojeve lepimo sa vodootpornim i prehrambenim lepkom 606 i učvršćujemo sa klinovima. Pored kontrole koju vršimo svakodnevno dajemo i garanciju na produkt koji mi proizvodimo.

Garantujemo kvalitet i dugotrajnost uz poštovanje roka isporuke.

"Rodna Voja"

50,00 €
>Cene Komponenti<

"Eko Voja"

65,00 €
>Cene Komponenti<