Košnica "Rodna Voja"

Veća proizvodnja meda od 20% do 70% istom tehnologijom u odnosu na ostale nastavljače. Lak i jednostavan rad - manipulacije većinom sa nastavcima, manje sa ramovima. Sigurno zimovanje sa manjom potrošnjom meda ( samo 8% hladnog vazduha prodire do klubeta u trećem nastavku ili 27% do klubeta u drugom nastavku ) i većom mednom kapom za oko 60 do 70% sa istom količinom meda u odnosu na LR, DB, Pološke, AZ i košnice dugih i dubokih ramova (zbog kratkoće i odgovarajuće visine rama med je pravilno lagerovan iznad klubeta po središnjim ramovima i dostupan klubetu.) Nema potrebe za dodavanjem pogače. Brzi prolećni razvoj, bolje održavanje temperature, površina iznad ramova 14dm². Idealno formiranje novih društava (u jednom nastavku 16.000 pčela.) Veća iskorišćenost materijala prilikom proizvodnje novih košnica, kao i stvaranje oplodnjaka (3 kom. u jednom nastavku) Veća mogućnost dobijanja sortnog meda (2 medna nastavka po 18 - 21 kg. iznad matične rešetke.) Stalno mobilno stanje društava i mogućnost iskorišćavanja više uzastopnih paša ( mala količina pčela lako održava veliko leglo u kvadratnom obliku i uvek veliki broj sabiračica, izuzetne fizičke moći jer su i one proizvedene u idealnim uslovima: obilje meda, polena i velike količine pčela, a leglo neveliko.) Najmanja mogućnost rojidbenog nagona - odgovarajuća starosna struktura pčela ( stabilna količina legala, više generacija dugovečnih pčela.) Sve zbog većeg broja manjih ramova. Sa istim radom održava se 100% više zajednica - izuzetna produktivnost u radu. Svi ramovi su isti (20 u ukrštenom plodištu i 20 u ukrštenom medištu)

Idealna ventilacija sa ukrštenim ramovima kroz celu košnicu, sa 2 leta ( prvo na žičanoj podnjači , a drugo na uramljenoj matičnoj rešetci izmedju dva para nastavaka.) Rešenje za standardizaciju do novog boljeg rešenja. Prva nastavljača prilagođena najpre potrebama pčelinje zajednice, pa tek onda čoveku. Pčele se same zazimljavaju, nema preseljavanja legla i mnogih nepotrebnih otvaranja košnica. (Manja mogućnost zaraze sa parazitima.) Kada se uzmu u obzir i svi navedeni faktori može se povećati proizvodnja meda od 200 do 300%. Ova košnica u tako samo jedne normalne pčelinje paše u poređenju sa mnogim drugim navedenim košnicama LR, DB, AZ, Pološkama i drugim, postižu toliku razliku u prinosu da u potpunosti može da pokrije svoju nabavnu cenu. Zbog svojih konstruktivnih prednosti, nova košnica pruža mogućnost lakoće i zadovoljstva u radu. I kao prva Srpska domaća košnica nastavljača, nastala je na osnovu potrebe i nedostataka kod postojećih sistema košnica i kao proizvod više međusobno povezanih konstruktivnih i praktičnih rešenja.

NAVEŠĆEMO NEKOLIKO REŠENJA:

Međusobno ukršteni ramovi, nastavci i hranilica - zbeg u komplet košnici:

Pružaju mogućnost idealnog odstranjivanja vlage, to jest ubrzavaju proces sazrevanja meda i donošenja novog nektara, to jest veću proizvodnju meda. Pčele prelaze sa svakog rama na svaki ram, pa ubrzavaju saobraćaj te nema zastoja i zagušljivosti u košnici, što omogućuje 100 raskrsnica između svakog nastavka, to jest 300 raskrsnica u komplet košnici. Stvara se idealna mikroklima. Svež vazduh zbog dužine i ukrštanja ramova ravnomerno prolazi kroz celu košnicu i lako se održava vlažan vazdušni sloj oko legla. Nema umiranja pčela od gladi u jednom nastavku, a med u drugom nastavku a med u jednom delu nastavka a pačele u drugom delu (kod nas normalno pčelinje klube uvek zahvata 2 lako premostiva nastavka i uvek je u dodiru sa hranom.) Ova košnica ispravlja kod mnogih pogrešna ubeđenja - veliki ram puno meda. Na više manjih ukrštenih ramova pčele donose i lako prerađuju još više meda. Na visokom ramu medeni venac pravi blokadu, a pčele ne vole preko zatvorenog meda da idu gore da prave medište.

Hranilica - zbeg se okreće sa nastavcima:

Ako mora da se dodaje pogača, dodaje se iznad klubeta, gde god da se ono nalazilo, bliže napred ili nazad, bliže levo ili desno na ramove, a ispod hranilice koja se obrće i rotira po potrebi. Kapacitet hranilice je 2 litre sirupa. Zbeg idealan za selidbu. Obrtanjem hranilice dobijamo zbeg sa ventilacijom.

Raspon od saća do saća izmedju nastavka je 26mm sa ukrštenim ramovima:

Pčelama je omogućena laka pokretljivost između nastavka u svim uslovima.

Nema više prevešavanja. Matica prelazi gore dole bez problema, jer je satonoša u ramu 10mm visoka, a donje letvice u gornjim ramovima 6mm, što je ukupno 26mm od saća u narednom nastavku. Nema mednog venca na donjim ramovima u plodištu, nego je leglo jedinstveno u dva ukrštena nastavka po oko 6 + 6 ramova, što čini idealnu loptu, odnosno pčelinje gnezdo u kvadratnoj osnovi.

Idealno iskorišćenje energije:

Površina košnice ( unutrašnjeg dela) iznad ramova je 14 decimetara kvadratnih, to jest 374 x 374 mm. Med kao stabilizator, to jest kao akumulator toplote grupisan je u 10 ramova iste dužine kao što je širina 10 ramova. Zbog lakšeg održavanja toplote smanjena je potrošnja meda kako u toku zime, tako i tokom cele godine pčele se manje opterećuju u održavanju klubeta i njegove temperature. Zbog povoljne temperature i većih zaliha kao rezultat smanjene potrošnje hrane, dobijamo brži rani prolećni razvoj i mogućnost boljeg iskorištenja ranih prolećnih paša, kao i formiranja veoma ranih rojeva.

Pokretljivost plodišta i medišta:

Plodište može da se smanjuje na 1 nastavak pomeranjem matične rešetke ( kao na površinu od 7LR ramova) u slučaju nailaska neke burne i kratke paše na primer - bagrema, medište se proširuje na 3 nastavka, to jest 75% košnice ili 180 decimetara saća za lagerovanje od 54 do 63 kg. meda. Plodište se proširuje na 3 nastavka za potrebe razrojavanja. U normalnim uslovima jedna kocka je plodište, a druga medište (2+2 nastavka).

Idealan nukleus u jednom nastavku:

Površina saća je 60dm² ili 48.000 ćelija u jednom nastavku na 10 ramova.
Kapacitet nukleusa je 16.000 pčela ( na primer kao 7 LR ramova) ali kvadratnog oblika.
Brza izgradnja saća zbog idealnog rama. Unutrašnja mera 344 x 174 mm
(spoljna mera 190 x 360 mm - satonoša 392 x 26 x 10 mm.)
Nukleus po potrebi sa lakoćom prihvati dodatno leglo (ram je odgovarajućeg formata).
Može i da se samostalno proširi u drugi nastavak bez prevešavanja, ali to ne preporučujem.
Može i da zimuje u jednom nastavku, ako je kasno formiran.
Postupak formiranja novog nukleusa može se ponoviti za 2 - 3 sedmice, to jest utrostručiti broj društava na pčelinjaku.

Pčele približene prirodnom staništu i prirodnim potrebama pčelinje zajednice:

Klube uvek ide vertikalno, a ne horizontalno.
Hrana za zimu pravilno raspoređena od 15 do 25 kg. meda, sa visokom mednom kapom, kao u prirodnom staništu isto zbog kraćih ramova, što nije slučaj kod mnogih košnica. Da li smo shvatili da pčele uvek iznad plodišta ukoliko imaju slobodnog prostora, saće grade popreko u odnosu na ramove, kao i u prirodi gde ima mogućnost. Primer slika autora Ivana Brndušića : Saće po projektu pčele, u časopisu Pčelar br. 5/2002 god. Strana 218. SPOS Beograd. Proverite i sami (ostavite prostor iznad medišta 5 do 10 cm. bez saća) pa ćete se uveriti. Visina 4 nastavka po 20cm je 80cm. Vizuelno i praktično gledano saće u košnici je blago ispresecano satonošama od 10 mm i donjim lestvicama od 6mm to jest presecima od 26 mm. Med se uvek grupiše na manjoj površini gde brže zri u uslovima idealne ventilacije. Kapacitet jednog nastavka je od 18 do 21 kg. meda. Kapacitet košnice je oko 64.000 pčela, a po potrebi se može i povećati . Zbog stabilne količine legla, pčelinje društvo je otpornije na bolesti i viruse, a pčelinji životni vek je produžen, to jest vraćen je na normalni prirodni nivo. Pčele direktno prelaze sa svakog rama na bilo koji ram, to jest svaki u narednom nastavku, čime se omogućuje idealan saobraćaj i idealna ventilacija u košnici što smanjuje rojevni nagon.

Čovek približen pčelinjoj zajednici:

Nastavci su lakši za 50% od LR nastavaka, a još i kraći, pa su duplo lakši za čoveka. A čovek je i žena, koja sa ovom košnicom može lako da manipuliše, kao deca i stariji pčelari, koji su presrećni sa novom košnicom. A i mi srednjih godina, nemamo snage za bacanje i za koju godinu nećemo biti srednjih godina. Deca i omladina se lakše odlučuju na pčelarenje, jer nema podizanja teških nastavaka od 25 ili 40 kg. nego 2 ili 3 puto po 20 do 25 kg. Posle više meda i lakšeg rada proširivaćemo pčelinjake. Sva društva prezimljavaju i u proleće se brzo razvijaju. Smanjeni rojevni nagon na minimum, zbog stabilne količine legla ( 40.000 - 50.000 ćelija), idealne starosne strukture pčelinjeg društva (više generacija pčela, to jest mali postotak mladjih pčela koji su pokretači rojevnog nagona) i idealne veličine plodišta saća oko 120dcm² ( kao 14 LR ramova) ali kvadratnog oblika. Zbog idealne mikro klime pčele su mirnije i manje ubadaju. Košnice su stabilne i sigurne na udare vetra za razliku od nekih devetoramnih ili osmoramnih košnica koje da bi zadovoljile nedostatak sa saćem proširuju se u za njih pogubnu visinu. Smanjen broj radnih zahvata u proleće i nepotrebnih otvaranja košnica ako se društva zazime na 3 nastavka, isto i tokom leta kada se radi više sa nastavcima, a manje sa ramovima pojedinačno.

Dimenzije:

Spoljne mere nastavaka su 414 x 414 x 200 mm, a unutrašnje 374 x 374 x 200 mm, dok je žičana podnjača spoljne mere 414 x 414 x 80mm, a hranilica 414 x 414 x 60 mm sa istim unutrašnjim prostorom za sirup kao i za ventilaciju 144 x 374 x 55mm. Krov je spoljne mere 470 x 470 x 100 mm, a ramovi: Satonoša 392 x 26 x 10 mm, bočne 190 x 36 x 8 mm i donje 360 x 16 x 26 x 6 mm. Osim ramova svi sastavni delovi se sklapaju sa daskama 20mm. Ova košnica zbog svojih konstruktivnih rešenja ima jedinstven ram čija je dužina jednaka širini 10 ramova, a istovremeno i visina saća u ramu jednaka je polovini dužine ili širine 10 ramova. Ta visina rama u skladu sa idejom kompletnog pronalaska omogućuje stvaranje prave zamišljene vazdušne kocke ispod hranilice u 2 ili dve vazdušne kocke u 4 ukrštena nastavka, a istovremeno odredila je i visinu nastavka od 200 mm. To je jedina košnica sa desetoramnim nastavcima na svetu koja pčelama omogućava izmenu pčela iz ulica u klubetu tokom zime čime se poboljšava kvalitet zimovanja i smanjuje zimsko uginuće ( procenat uginulih pčela u zajednici). Pčelarenje sa Rodnom Vojom je lakše, jednostavnije i sigurnije. Ona amatera - pčelara početnika za kratko vreme pretvara u uspešnog pčelara s ne uporedivo boljim rezultatima u odnosu na stare iskusne pčelare koji se bave pčelarstvom drugim vrstama košnica (naravno na istoj paši). Gore navedeno je potvrdjeno u praksi tokom 8 proteklih godina na pčelinjacima autora gde trenutno ima više od 250 košnica i mnogim drugim pčelinjacima gde se pčelari bave ovim tipom košnica. Sve ovo čini radost i zadovoljstvo u pčelarenju sa novom košnicom koja je sa svojim nacrtima objavljena u Ženevi i svim institutima sveta za intelektualnu svojinu pod šifrom VO 02/076194 A 1 sa internacionalnim ispitivačkim izveštajem. Datum internacionalne objave je 3.10.2002.god. Evropski patentni zavod u Rejsviku u Holandiji novu košnicu Rodna Voja vodi pod šifrom PCT /JU/ 01/00024 a u Jugoslavije vodi od 26.03.2001. god. Pod zaštitom i šifrom P 227/01. Nova košnica je na međunarodnoj izložbi inovacija i pronalazaka dobila srebrnu medalju i drugo mesto!

Prelaz nastavak:

Ovo je još jedno neophodno rešenje na putu ka savremenom i rentabilnom pčelarenju. Prelaz nastavak - ram omogućava da sa lakoćom sa stare tehnologije pređemo na novu to jest sa LR, Farerove, DB Desetoramne košnice pređemo na Rodnu Voju košnicu. On se postavlja na pomenute košnice a prilagođen je tako da u njega popreko stane 12 ramova Rodne Voje. O dodatnim mogućnostima prelaz nastavka neki drugi put. I on je pod šifrom P 769 / 01 opisan i overen u relevantnom domaćem institutu. Pronalazač košnica - autor Vojo Brstina.

Puno vam se zahvaljujemo na vašoj pažnji.

VAŠ EKO TIM !